İletmiş olduğunuz sorular cevaplandırılmış olup "Cevaplanan Sorular" bölümünde yayınlanmıştır.

Önsöz

Tüm Dünyada giderek önem kazanan ve sayısı gün geçtikçe çoğalan Farazi (Kurgusal) Dava Yarışmaları; hukuk fakültesi öğrencilerinin aldıkları eğitimi uygulamaya geçirdikleri, pekiştirdikleri, takım çalışması yaptıkları ve diğer hukuk fakültelerindeki öğrencilerle etkileşim halinde oldukları ortamlar yaratması, gelecekteki mesleki yaşamlarında yaşayacakları tatlı rekabet ortamını tanımalarını sağlaması açısından büyük önem taşımaktadır.

Ülkemizde sayısı halen oldukça az olan bu tür yarışmaların, hukuk eğitimine ve öğrencilere sağladığı katkılar dikkate alındığında, arttırılması ve çeşitlendirilmesi gerekliliğinden yola çıkan Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Tüketici Hukuku Enstitüsü ile işbirliği yaparak bir farazi dava yarışması düzenlemeye karar vermiştir. Mevcut yarışmalardan farklı olarak, bu yarışmanın kapsamı “Tüketici Hukuku” ile sınırlandırılmıştır.

Özellikle 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile getirilen düzenlemelerden sonra uygulama alanı genişleyen ve deyim yerindeyse gittikçe önemi artarak yıldızı parlayan bir hukuk dalı haline gelen tüketici hukukuna özgü problemlerin tartışılacağı bu yarışmanın sadece öğrencilerimize değil tüm hukukçulara ışık tutacağı inancındayız. Zira bu organizasyon ile sadece hukuk fakültesi öğrencilerinin değil, hakem veya takım çalıştırıcısı ya da izleyici olarak hâkim, avukat, akademisyen başta olmak üzere tüketici hukuku ile ilgilenen tüm hukukçuların biraraya gelmesi ve uygulamada karşılaşılan hukuki sorunların tartışılması hedeflenmektedir. Bu sayede tüketici hukukunun ülkemizdeki gelişimine de önemli bir katkı getirileceğine olan inancımız tamdır.

Geçtiğimiz yıl, çok kısa bir zaman dilimi içerisinde ilkini gerçekleştireceğimiz yarışmaya, Türkiye ve KKTC sınırları içerisindeki hukuk fakülteleri öğrencilerinden katılım hususunda çok büyük bir talebin olması bizleri son derece mutlu etmiştir. Yine bu yıl da hem Türkiye hem de KKTC sınırları içerisinde yer alan hukuk fakülteleri öğrencilerinin, ilan edilen yarışma takvimi ve kuralları çerçevesinde, yarışmaya katılımını bekliyoruz. Bizler bu yıl ikincisini gerçekleştireceğimiz yarışma heyecanını sizlerle paylaşmak ve elbirliği ile tüketici hukukunu daha ileriye götürmek istiyoruz. Sevgili öğrenciler siz de bu heyecanı paylaşın, gelin, ilerideki meslektaşlarınızla şimdiden tanışın ve güzel dostluklar kurun. Hâkim, avukat, akademisyen tüketici hukukuna gönül veren, bu alanda çalışan tüm meslektaşlarım gelin bilgiyi paylaşalım, hukukumuzu geliştirelim, tüketici hukuku eğitimini ve öğrencilerimizi destekleyelim. Yarışmamıza katılımlarınızı bekliyor, saygılar sunuyorum…

8-9 Nisanda buluşmak üzere…

Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal